Stitors industrifastigheter i Varberg

Stitor Fastigheter förvaltar i dagsläget fyra industrifastigheter i Varberg med industrilokaler, kontorslokaler och lagerutrymme. Fastigheterna har ett bra läge nära både motorväg och stadens centrum.

Industriutrymme, kontor och lager

Fastigheterna är i skilda storlekar med hög takhöjd och stora portar, vilket gör att de är väl anpassade för industriverksamhet.

Lokalerna kan användas till förvaring av varor och produkter, förvaring av maskiner och utrustning eller till annan företagsverksamhet. Till vissa av fastigheterna finns även kompletterande kontorslokaler. I fastighetsbeståndet finns också en terminalfastighet som idag används av ett företag i transportbranschen.

Industrifastigheterna har ett bra läge på Cylindervägen och Batterivägen i Varberg. Det är en fördelaktig placering nära både motorvägen och Varbergs centrum.

Möjlighet till nybyggnation av industrifastighet

För dig som är i behov av en industrifastighet äger vi även en tom markyta intill en av fastigheterna på Cylindervägen i Varberg. Det är en yta där vi kan bygga för uthyrning om rätt intressent hör av sig. Läs mer om tomtytan

Kontakta Stitor för din industrilokal

Är du i behov av industrilokaler och vill veta mer om de fastigheter som vi hyr ut i Varberg? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vårt bestånd. Se också vilka lokaler som vi har lediga i dagsläget. Industrilokaler att hyra i Varberg